PRIBATUTASUN POLITIKA

NOR DA ZURE DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

Pauso Berriak proiektuaren bi erakunde arduradunak honako hauek dira:

Izen soziala: GUREAK LANEAN SA
IFK / IFZ: A20044590
Egoitza soziala: Illarra bidea 420018 Donostia (Gipuzkoa)
Gipuzkoako merkataritza-erregistroan inskribatuta, SS 5412 orria, 119 folioa, 290 liburukia, 1. sekzioa.
Telefonoa: 943000800
Helbide elektronikoa: 

Aurrerantzean, GUREAK

Izen soziala: ATZEGI - DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN PERTSONEN ALDEKO GIPUZKOAKO ELKARTEA
IFK G20044095
Egoitza soziala: Okendo kalea, 6. behea, 20001, Donostia (Gipuzkoa)                        Eusko Jaurlaritzaren erregistroan inskribatuta, honako zenbaki honekin: AS R:PG: 00188. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuen elkarteen erregistroan, 12. zenbakiarekin. Herritarren Entitateen Foru Erregistroan, GEE/033/0030/2011 zenbakiarekin, Donostiako Udaleko elkarteen erregistroan, 42/99 zenbakiarekin, eta Minusbaliatuen Errekuperazio eta Errehabilitazio Entitateen Erregistro Nazionalean, 108. zenbakiarekin (SS 5412 orria, 119 folioa, 290 liburukia, 1. sekzioa).
Telefonoa: 943423942
Helbide elektronikoa:
 

Aurrerantzean, ATZEGI

Datuak Babesteko bi erakunde ordezkarien harremana: Luis Ángel González Pérez, Consultores Sayma

ZER HELBURUREKIN TRATATZEN DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

679/2016 (EB ) Erregelamenduan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko Lege Organikoan (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datu pertsonalak eta zurekiko harremanean sortzen direnak helburu hauekin tratatzen direla:

 • Egindako eskaerei erantzutea
 • Gure zerbitzuei buruzko informazioa ematea, eta, horretarako, posta elektronikoz edo eman digun beste edozein komunikabide elektroniko baliokideren bidez (hala nola SMSa)  merkataritza-komunikazioak bidaltzeko baimena ematea.
 • Interesdunak langileak hautatzeko prozesuetan, praktikak egiteko prozesuetan, prestakuntza-prozesuetan eta antzeko beste batzuetan parte hartzeko aukera ematea.
 • Gizarte- eta lan-inklusiorako bide ematea. Lan-aukerak eskaintzea eta pertsonei beren garapen profesionalean laguntzea, orientazioaren, prestakuntzaren eta ibilbide pertsonalizatuen diseinuaren bidez.
 • Jakinarazpenak bidaltzea, emandako edozein bideren bitartez, erakundeak garatutako eta haren interesekoak izan daitezkeen jarduerekin lotutakoak.
 • Kontsulta, erreklamazio eta iradokizunei erantzutea, eta era guztietako komunikazio-ekintzak egitea.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

Emandako datu pertsonalak gordeko dira interesdunak edo legez haren legezko ordezkari gisa diharduenak datu horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean, eta beharrezkoak diren bitartean –aplikatzekoak diren preskripzio-epeetan gordetzeko beharra barne– edo jaso edo erregistratu diren helbururako egokiak diren bitartean.
Datuak gordetzeko, ATZEGIk ETA GUREAKek kontserbatzeko legezko betebeharra bete beharko da. Epe horiek igarotakoan, datuak suntsitu edo ezabatu egingo dira, eta euskarrietan jasotako informazioa berreskuratu ezin izateko moduan ezabatu, kendu edo suntsituko da.

Legitimazioa

Zure datuen tratamenduaren legezko oinarria interesdunak emandako baimena da. Hori berariaz eta zalantzarik gabe lortzen da, datuak biltzen dituzten dokumentuak eta inprimakiak paperean edo elektronikoki betez eta, hala badagokio, bidaliz. Erabilera desberdinetarako datuak biltzeko erabiltzen diren erakundearen dokumentu guztietan, informazio-klausulak daude, datuak babesteko araudian ezarritakoaren arabera, eta adostasuna berariaz adierazten da interesdunaren sinaduraren bidez edo web-orrian dauden inprimakiak bidaliz.
Legitimazio-kausa da, halaber, tratamendua, hura beharrezkoa denean kontratu bat gauzatzeko edo interesdunei ematen zaien zerbitzuetako bat emateko, interesdunak horien parte direnean, edo pertsona horiek eskatuta kontratu aurreko neurriak aplikatzeko (DBAOren 6.1.a eta b art.).
ATZEGI ETA GUREAK ere legitimatuta daude zure datuak tratatzeko, bete beharreko legezko betebeharrak betetzeko eta interes legitimoak asetzeko, betiere interesdunen interesak edo oinarrizko eskubideak ez badira horien gainetik nagusitzen.

Legitimazioaren arrazoia edozein dela ere, baimena edozein unetan ezezta daiteke.

Zer hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Zure datuak ez zaizkio inolako erakunderi lagako zure baimenik gabe, legez aurreikusitako lagapenen kasuan izan ezik; hala, zure datuak beste edozein erakunderi lagatzeko berariazko baimena eskatuko da.
Baimendutako helburuen kudeaketaren ondorioz, zure datuak ATZEGI ETA GUREAK elkarteekin eta haiek emandako zerbitzuekin lotura zuzena duten erakunde edo pertsonei jakinarazi ahal izango zaizkie. Era berean, zure informazio pertsonala administrazio publikoen, epaileen eta auzitegien eskura egongo da, tratamenduaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunei erantzuteko, betiere lagapen horiek legearen babespean badaude.
Zure datuak aholkularitza, mantentze informatiko, marketin, prestakuntza edo auditoretzako zerbitzuren bat ematen diguten enpresei ere laga dakizkieke. Erakunde horiek zerbitzu horiek gauzatzeko beharrezkoa den informazio pertsonalerako sarbidea baino ez dute, eta “datuen tratamendurako enkargu”rako kontratu baten bidez eskatzen zaie konfidentzialtasunari eusteko, informazioa beste helburu batzuetarako ez erabiltzeko eta informazioaren osotasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko neurriak hartzeko.
Ez dago aurreikusita Europar Batasunetik kanpo datuen nazioarteko transferentziarik, ez eta 679/2016 (EB) Erregelamenduan datuen babesari buruz ezarritako estandarrak betetzen ez dituzten erakundeei egitea ere.

Zein da zure datuen jatorria?

ATZEGIk ETA GUREAKek tratatzen dituzten datu pertsonalak interesdunak ematen ditu, zuzenean, edo hura legez ordezkatzen duenak, inprimaki bat betetzen duenean, dela paperean dela elektronikoki.

Zer datu-kategoria tratatzen dituzte ATZEGIk ETA GUREAKek?

ATZEGIk ETA GUREAKek ematen dizkiguzun datuak tratatuko dituzte, eta honako kategoria hauetakoak izan daitezke:

 • Identifikaziorako eta harremanetarako datuak:
 • Ikasketa- eta lanbide-datuak
 • Enpleguaren xehetasun-datuak
 • Ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak
 • Merkataritza-informazioa
 • Osasun-datuak

Zer eskubide dituzu?

Edozein pertsonak du eskubidea ATZEGIk ETA GUREAKek haien gaineko datu pertsonalak tratatzen ari diren ala ez egiaztatzeko.
Interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea dute, bai eta tratamenduaren helburu diren datu pertsonalen kopia bat eskuratzeko eta zehatzak ez diren datu pertsonalak zuzentzeko eskatzeko ere edo, hala badagokio, haiek ezabatzeko, besteak beste, bildu zireneko helbururako beharrezkoak ez direnean.
Kasu zehatz batzuetan eta egoera partikularraren ondoriozko motiboengatik, interesdunek haien datuen tratamenduari aurka egin ahalko diote. ATZEGIk ETA GUREAKek datuak tratatzeari utziko diote, premiazko legezko motiboengatik edo egon daitezkeen erreklamazioak gauzatzeagatik edo defendatzeagatik ez bada.
 
Era berean, DBAOren 18. artikuluan aurreikusitako inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzeko eskatu ahalko dute; kasu horretan, ATZEGIk ETA GUREAKek tratatuko dituzte, kontserbazioa izan ezik, interesdunaren baimenarekin, edo erreklamazioak formulatzeko, egiteko edo defendatzeko, edo beste pertsona fisiko edo juridiko baten eskubideak babesteko, edo Batasuneko edo estatu kide jakin bateko interes publiko garrantzitsuko arrazoiengatik.
Aplikagarria izanez gero, online ingurunean datu pertsonalak ezabatzeko edo tratamenduaren aurka egiteko eskubidea aplikatzearen ondorioz, interesdunek ahaztua izateko eskubidea dute, EBko Justizia Auzitegiaren jurisprudentziaren arabera.
Eramangarritasunerako eskubidearen arabera, interesdunek eskubidea dute dagozkien datu pertsonalak eskuratzeko, erabilera komuneko eta irakurketa mekanikoko formatu egituratu batean, eta datu horiek beste arduradun bati helarazteko.
Interesdun orok eskubidea du tratamendu automatizatuan –profilak egitea barne– soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko, baldin eta berarengan erabaki horrek ondorio juridikoak eragiten baditu edo berarengan antzeko eragin nabarmena badu, DBAOren 22.1 artikuluan aurreikusitako salbuespenetan izan ezik.
Interesdunak eskubidea du bere datuak ezabatzeko, tratamendua edo bilketa eragin zuen helburua desagertzeagatik, adostasuna ezeztatzeagatik –hark legitimatzen duenean tratamendua– edo DBAOren 17. artikuluan jasotako gainerako motiboengatik. Ezabatzeko, euskarri automatizatuetan dauden datuak maila altuan ezabatu eta automatizatu gabeko euskarriak fisikoki suntsituko dira.
Nola balia daitezke eskubideak?

Idatzi bat bidaliko da, NANaren kopiarekin edo interesdunaren nortasuna egiaztatzen duen beste agiri batekin batera, goiburuan adierazitako helbideetara, datuak babesteko ordezkariari zuzenduta.
Erreklamaziorako zer bide daude?

Zure eskubideak behar bezala bete ez direla uste baduzu, eskubidea duzu erreklamazio bat aurkezteko Datuak Babesteko Espainiako Bulegoan. Honako hauek dira Bulegoaren harremanetarako datuak: Telefonoak: 901 100 099 91.266.35.17 Posta-helbidea: Jorge Juan kalea, 6, Madril.

AZKEN EGUNERATZEA: 2021/11/15

Illarra bidea, 4 | 20018 Donostia-San Sebastián | Telefonoa: 943 000 795 | Lege oharra | Pribatutasuna (kudeatu)

Diruz laguntzen dute:
Kudeatzen dute: